Povídání o penězích

Řešení dluhové situace

Je ode mě dost drzost o dluzích psát, protože sám dluhy nemám a nikdy jsem moc neměl. Možná to budou jenom moralizující kecy.

Dvě problematiky:

  1. jak se z dluhů dostat nebo jak s nimi žít
  2. jak do dluhů neupadnout

Slovíčka

Dlužník je ten, kdo dluží.

Věřitel je ten, kdo peníze dlužníkovi půjčil. Může to být banka nebo jiný finanční ústav.

Úvěr nebo půjčka je označení pro fakt, že někdo někomu půjčil a bude to chtít vrátit.

Pohledávka je obvykle nezaplacený dluh, prostě něco, co je potřeba zaplatit. Většinou se říká, že věřitel má pohledávku za dlužníkem, když dlužník nezaplatil.

Úrok je rozdíl mezi vypůjčenou částkou a částkou vrácenou. Dlužník totiž zpravidla vrací víc peněz než si půjčil (výjimkou jsou téměř neexistující půjčky bezúročné, kde je úrok nula). Úrok se obvykle vyčísluje v procentech za rok (čemuž se říká per anua), ale v některých případech se může úrok počítat jinak.

Jistina je částka, která se půjčuje.

Platební kalendář je rozpis, kdy dlužník kolik věřiteli vrátí.

Úrok z prodlení nebo poplatek z prodlení je další úrok, který naskakuje k pohledávce, pokud dlužník včas nesplácí nebo se odchyluje od platebního kalendáře.

Solentní je takový člověk, který má z čeho zaplatit, nebo má majetek, který na úhradu dluhu může prodat. Likvidní je ten, kdo má v ruce (nebo na účtu) peníze na zaplacení. Často se stává, že solventní člověk zrovna teď není likvidní, proto si bere úvěr. Úvěry dostávají zpravidla ti, kdo zrovna nejsou likvidní, ale jsou nebo budou solventní. Nesolventnímu nechce už nikdo půjčit, protože není šance, že by úvěr vrátil.

Zástava je majetek, který podle smlouvy propadne věřiteli, pokud dlužník nezaplatí dluh věřiteli včas. Zpravidla se do zástavy dávají nemotivosti. Podobně jako zástava funguje ručitel, což je třetí člověk, který se zaváže uhradit dluh (nebo zbylou část dluhu) za dlužníka, pokud dlužník nedokáže dluh splatit.

Konsolidace půjček

Základní bankovní produkt pro zadlužené lidi je konsolidace půjček (někdy se to jmenuje konzolidace dluhů). Nabízejí to mnohé banky. Základní myšlenka spočívá ve spojení všech dluhů klienta do jednoho velkého dluhu. Konsolidující banka odkoupí všechny půjčky od ostatních věřitelů (ti dluhy můžou prodat mírně pod cenou, aby se svých pohledávek zbavily). Pak na dluh obvykle nasadí trochu menší úrok než původní finanční instituce.

Máte-li dluhy a chcete je spojit a konsolidovat, vyplatí se prostě zajít do nějaké banky a říct, že máte dluhy a chcete je konsolidovat. Někdy banka bude chtít dluhy takhle konsolidovat, jindy to po přezkoumání solventnosti klienta odmítne. Také ne všechny dluhy lze konsolidovat, obzvlášť špatně ty od lichvářských společností, protože ty je nechtějí prodat. Banka je obecně ochotná konsolidovat dluh za podobných situací, za jakých jsou finanční ústavy ochotné poskytnout úvěr.

Základní přístupy řešení dluhů

Další půjčky nejsou většinou řešení, jenom odkládají situaci, kdy se to bude muset řešit. Vytloukat půjčku půjčkou doporučuji jenom v případě, že je reálná šance, že se situace výrazně zlepší. Téměř vždy se vyplatí zajít za věřitelem a domluvit se na odkladu splátek. Pro věřitele je to sice nepříjemnost, protože své peníze nedostane zpátky, ale aspoň ví, na čem je. V bankách a jiných finančních ústavech mají na tyhle situace zavedené procesy. Je v jejich zájmu udržet dlužníka solventního. Nejhorší je věřiteli se vyhýbat a nekomunikovat s ním (třeba s bankou).

Osobní bankrot taky není řešení. Osobní bankrot je pouze právní ochrana před věřiteli, dluhy bankrotovanému zpravidla zůstávají a musí je splácet většinou do konce života.

Půjčovat si od příbuzných a známých taky nemá moc smysl. Pokud někdo dlouhodobě utrácí (nebo platí na úrocích) víc než vydělá, tak půjčky nesplatí ani svým příbuzným a známým. Je to "dobrý" způsob, jak o ty známé přijít.

Půjčky bez zástavy nebo bez ručitele

Existují pokoutné úvěrové společnosti, které nabízejí úvěry tak zvaně bez ručitele. Pro některé dlužníky se zdánlivě jedná o věřitele poslední záchrany. Uchylují se k nim zejména ti, kdo se bojí se svým normálním věřitelem (zpravidla bankou nebo leasingovou společností) komunikovat, nebo ti, kteří soustavně nadceňují svou schopnost splácet v budoucnu. Půjčky bez ručitele nebo bez zástavy jsou téměř ve všech případech lichva, protože zneužívají nevýhodné postavení dlužníka.

Lichvářské společnosti vyhledávají zejména dlužníky solventní, tedy takové, kteří vlastní nějaký majetek, o který je lze ještě připravit. Zpravidla jde o dům, auto nebo jinou cennou věc, kterou dlužník zatím nechce prodat. Ve smlouvě se o ručení tímto majetkem nic nepíše, zato jsou tam různé smluvní pokuty ve prospěch věřitele, díky kterým se i původně malý dluh může zněkolikanásobit. Potom si lichvářská společnost nechá zpracovat exekuční výměr a dlužníkovi zabaví jeho cenný majetek (onen dům nebo auto).

Exekuce

V dnešní době mohou dluhy snadno skončit exekucí. Je to v podstatě dobře, protože právo by mělo spíše stát na straně věřitelů. Ovšem díky hanebnosti českého právního řádu nemusí věřitel dlužníkovi vůbec pohledávku oznámit a rovnou na něj pošle exekutora, který navíc vymáhá přemrštěné advokátní poplatky. To zamrzí hlavně v případě různých stokorunových nedoplatků. Exekutorovi se buďto dá zaplatit, nebo zabaví část majetku, jehož prodejem dluh nebo část dluhu uhradí.

Pokud někdo ví, že na něj exekutor dříve nebo později přijde, měl by zkusit to s ním řešit dříve. Většina majetku se dá na trhu prodat mnohem výhodněji než jak jej prodává exekutor. To platí zejména o nemovitostech. Není nic příjemného přijít o dům nebo byt, ale je obzvlášť nepříjemné o něj přijít v nucené dražbě, protože tam jsou ceny zpravidla nižší než jaké lze najít na realitním trhu.

Hlavní rady předluženým

 


Hlavní stránka - Přímý nákup akcií u brokera - ETF - Do čeho investovat - Finanční produkty pro střední třídu - Platební karty - Finanční poradci

Tento web psal Yuhů a už ho to nebaví.